سیاست حفظ حریم شخصی


حفاظت از حریم خصوصی کاربران (نمایش دهنده ها و تبلیغ دهنده های پاپ آپ ) در سایت پاپ گذر با بالاترین اقدامات امنیتی انجام می شود.

پاپ گذر متعهد می شود به هیچ عنوان اطلاعات مشتریان خود را در دسترس موسسات تبلیغاتی و سازمان ها قرار ندهد.

کاربران سایت میتوانند در هر زمان درخواست حذف اطلاعات شخصی از روی سرورهای پاپ گذر را داشته باشند. ( اطلاعاتی که در سیستم پاپ گذر ثبت کرده اند)

بدون خواسته کاربران هیچ گونه مزاحمت های ایمیلی یا موبایلی از طرف پاپ گذر ارسال نمیشود مگر با تایید کاربر در زمان های مشخص و در مسیر اطلاع رسانی سیاست های سایت.

ارسال اطلاعات فقط در شرایطی است که موارد قانونی وجود داشته باشد و ارگان های اطلاعاتی امنیتی کشور به صورت کتبی و رسمی از پاپ گذر درخواست اطلاعات کاربری را داشته باشند.